Dang Minh Duc, Tác giả tại Công ty thiết kế thi công nội thất Luxurious Design