THIẾT KẾ VĂN PHÒNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG l Luxurious

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  • Home
  • /
  • du-an-mau
  • /
  • THIẾT KẾ VĂN PHÒNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Phòng họp bộ thông tin

Thiết kế phòng họp – Bộ Thông tin truyền thông.

Khách hàng: Bộ Thông tin truyền thông.
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du – Hà Nội
Diện tích: 60m2

thiết kế văn phòng bộ thông tin và truyền thông
Thiết kế phòng họp bộ thông tin
Thi công văn phòng bộ thông tin
thiết kế văn phòng bộ thông tin và truyền thông
thi công phòng họp bộ thông tin
thi công nội thất bộ thông tin và truyền thông