THIẾT KẾ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BIDV l NINH BÌNH

  • Home
  • /
  • du-an-mau
  • /
  • THIẾT KẾ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BIDV l NINH BÌNH
Thiết kế văn phòng BIDV
Khách hàng: Ngân hàng BIDV
  Địa chỉ: Ninh Bình
  Diện tích: 60m2
Thi công nội thất văn phòng
thiết kế văn phòng ngân hàng bidv
THiết kế nội thất văn phòng ngân hàng bidv