THIẾT KẾ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BIDV l NINH BÌNH l Luxurious Design

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BIDV l NINH BÌNH

  • Home
  • /
  • du-an-mau
  • /
  • THIẾT KẾ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BIDV l NINH BÌNH

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BIDV NINH BÌNH

Thiết kế văn phòng BIDV
Thi công nội thất văn phòng
thiết kế văn phòng ngân hàng bidv
THiết kế nội thất văn phòng ngân hàng bidv
Khách hàng: Ngân hàng BIDV
 Địa chỉ: Ninh Bình
 Diện tích: 60m2