THIẾT KẾ VĂN PHÒNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Thiết kế phòng họp – Bộ Thông tin truyền thông

Khách hàng: Bộ Thông tin truyền thông.
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du – Hà Nội
Diện tích: 60m2

Thiết kế văn phòng bộ thông tin và truyền thông
Thiết kế phòng họp bộ thông tin
Phòng họp bộ thông tin
Phòng họp bộ thông tin và truyền thông
Thi công phòng họp bộ thông tin và truyền thông
Thi công văn phòng bộ thông tin
 

0931.921.921