Luxurious Design

Kiến trúc sư

Kiến trúc sư Phạm Hồng Quân
Chức vụ : Giám đốc
 • Đại học kiến trúc Hà Nội
 • Tư vấn thiết kế kiến trúc Châu Âu
 • 13 năm Thiết Kế Kiến Trúc + Nội thất
Chuyên viên Nguyễn Tuấn Sơn
Chức vụ : Quản lý cấp cao
 • Đại học kiến trúc Hà Nội
 • Chuyên viên tư vấn về sản xuất các loại đồ gỗ nội thất
 • 20 năm trong ngành sản xuất Đồ Gỗ
Kiến trúc sư Đặng Minh Đức
Chức vụ : Quản lý thi công
 • Đại học kiến trúc Hà Nội
 • Tư vấn - Giám sát thiết kế – Thi công nội thất
 • 11 năm Thi công Thiết kế - Thi Công Nội Thất
Chuyên viên tư vấn Bùi Thị Hương
Chức vụ : Quản lý cấp cao
 • Đại học kiến trúc Hà Nội
 • Chuyên viên tư vấn vật liệu nội thất, vật liệu trang trí
 • 11 năm tư vấn sản xuất nội thất, Decor